משקיע כשיר

משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך,תשכ"ח 1968 

ושמתקיים בי אחד מאלה:

השווי הכולל

של נכסים נזילים* שבבעלותי עולה על 8.1 מיליון שקלים חדשים;

ו/או גובה הכנסתי

בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.3 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי** שאליו אני משתייך עולה על 1.9 מיליון שקלים חדשים;

ו/או השווי הכולל

של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5.1 מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 700 אלף שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו אני משתייך עולה על 1 מיליון שקלים חדשים;

* נכסים נזילים מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;

** תא משפחתי יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;

קרן גידור "ארביטראז' ואליו" 

  |  

טלפון משרד: 077-5530414   

רחוב אריה דיסנצ'יק 5 תל-אביב  

  |  

  |  

מסמך זה אינו מהווה הצעה להשקעה בקרן או הזמנה לקבלת הצעה כאמור. המידע במסמך זה אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או ייעוץ השקעות ואינו תחליף לשיקול דעתו העצמאי של כל משקיע. אין לראות באמור משום הצעה להשקעה בניירות ערך, או בכלל. התקשרות עם כל שותף מוגבל תהא בהתאם לאמור בהסכם השותפות ובנספחיו בלבד. (C) כל הזכויות שמורות לקרן הגידור "ארביטראז' טוטאל אקוויטי (ואליו)" www.arbitrage-fund.com